Bất Động Sản Hot

Bán nhà mặt tiền 98_44 Đường Nguyễn Thị Triệu, Xã An Phú, Huyện Củ Chi. DT: 52m x 25m, diện tích: 1300m2 giá: 3.25 tỷ

Bán nhà mặt tiền 98_44 Đường Nguyễn Thị Triệu, Xã ...

DT: 52m x 25m, diện tích: 1300m2 giá: 3.25 tỷ

Bán nhà mặt tiền 33,34_31 Đường 1, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi. DT: 17m x 60m, diện tích: 1020m2 giá: 1.7 tỷ

Bán nhà mặt tiền 33,34_31 Đường 1, Xã Phú Mỹ Hưng,...

DT: 17m x 60m, diện tích: 1020m2 giá: 1.7 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_11 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 60m x 80m, diện tích: 4800m2 giá: 12.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_11 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huy...

DT: 60m x 80m, diện tích: 4800m2 giá: 12.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 545_18 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 150m, diện tích: 6000m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 545_18 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huy...

DT: 40m x 150m, diện tích: 6000m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 577_18 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 50m, diện tích: 2000m2 giá: 10.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 577_18 Đường 1, Xã Trung An, Huyệ...

DT: 40m x 50m, diện tích: 2000m2 giá: 10.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 86_33 Đường 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 50m, diện tích: 2000m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 86_33 Đường 1, Xã Phước Vĩnh An, ...

DT: 40m x 50m, diện tích: 2000m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 232_3 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 30m x 60m, diện tích: 1900m2 giá: 5.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 232_3 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, H...

DT: 30m x 60m, diện tích: 1900m2 giá: 5.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 137_6 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 85m, diện tích: 3400m2 giá: 15.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 137_6 Đường 1, Xã Trung An, Huyện...

DT: 40m x 85m, diện tích: 3400m2 giá: 15.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 655_19 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi. DT: 21m x 52m, diện tích: 1092m2 giá: 5.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 655_19 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện...

DT: 21m x 52m, diện tích: 1092m2 giá: 5.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 64_45 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 100m x 50m, diện tích: 5000m2 giá: 15.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 64_45 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, H...

DT: 100m x 50m, diện tích: 5000m2 giá: 15.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 211_1 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi. DT: 400m x 100m, diện tích: 40000m2 giá: 36.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 211_1 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, ...

DT: 400m x 100m, diện tích: 40000m2 giá: 36.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 78_17 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 35m x 110m, diện tích: 3850m2 giá: 3.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 78_17 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, H...

DT: 35m x 110m, diện tích: 3850m2 giá: 3.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 824_17 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 32m, diện tích: 640m2 giá: 2.350 tỷ

Bán nhà mặt tiền 824_17 Đường 1, Xã Trung An, Huyệ...

DT: 20m x 32m, diện tích: 640m2 giá: 2.350 tỷ

Bán nhà mặt tiền 630_11 Đường 1, Xã An Phú, Huyện Củ Chi. DT: 28m x 96m, diện tích: 2688m2 giá: 3.7 tỷ

Bán nhà mặt tiền 630_11 Đường 1, Xã An Phú, Huyện ...

DT: 28m x 96m, diện tích: 2688m2 giá: 3.7 tỷ

Bán nhà mặt tiền 533_62 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 40m, diện tích: 1000m2 giá: 2.650 tỷ

Bán nhà mặt tiền 533_62 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huy...

DT: 25m x 40m, diện tích: 1000m2 giá: 2.650 tỷ

Bán nhà mặt tiền 230_43 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 70m x 80m, diện tích: 5600m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 230_43 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 70m x 80m, diện tích: 5600m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 289_4 Đường 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi. DT: 32m x 40m, diện tích: 1280m2 giá: 3.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 289_4 Đường 1, Xã Phướ...

DT: 32m x 40m, diện tích: 1280m2 giá: 3.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 83_19 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi. DT: 23m x 55m, diện tích: 1265m2 giá: 7.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 83_19 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, ...

DT: 23m x 55m, diện tích: 1265m2 giá: 7.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 238_69 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 44m x 35m, diện tích: 1540m2 giá: 1.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 238_69 Đường 1, Xã Tân An Hội, Hu...

DT: 44m x 35m, diện tích: 1540m2 giá: 1.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 76_20 Đường 1, Xã An Phú, Huyện Củ Chi. DT: 95m x 35m, diện tích: 3325m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 76_20 Đường 1, Xã An Phú, Huyện C...

DT: 95m x 35m, diện tích: 3325m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 644_29 Đường 1, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi. DT: 19m x 21m, diện tích: 399m2 giá: 2.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 644_29 Đường 1, Xã Trung Lập Thượ...

DT: 19m x 21m, diện tích: 399m2 giá: 2.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 508_42 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 42m, diện tích: 840m2 giá: 2.4 tỷ

Bán nhà mặt tiền 508_42 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, H...

DT: 20m x 42m, diện tích: 840m2 giá: 2.4 tỷ

Cho thuê mặt phố 16-1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành,  Quận 1. DT: 7m x 12m, diện tích: 84m2 giá: 40.0 triệu

Cho thuê mặt phố 16-1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, P...

DT: 7m x 12m, diện tích: 84m2 giá: 40.0 triệu

Danh sách bất động sản