Bất Động Sản Hot

Bán nhà mặt tiền 68_35 Đường 1, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi. DT: 14m x 120m, diện tích: 1680m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 68_35 Đường 1, Xã Trung Lập Thượn...

DT: 14m x 120m, diện tích: 1680m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 302_42 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 50m x 120m, diện tích: 6000m2 giá: 9.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 302_42 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 50m x 120m, diện tích: 6000m2 giá: 9.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 779-29_8 Đường 1, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 35m, diện tích: 700m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 779-29_8 Đường 1, Xã Tân Thông Hộ...

DT: 20m x 35m, diện tích: 700m2 giá: 9.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 127_14 Đường 1, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi. DT: 38m x 60m, diện tích: 2280m2 giá: 7.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 127_14 Đường 1, Xã Thái Mỹ, Huyện...

DT: 38m x 60m, diện tích: 2280m2 giá: 7.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 91_1 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi. DT: 30m x 97m, diện tích: 2910m2 giá: 26.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 91_1 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện C...

DT: 30m x 97m, diện tích: 2910m2 giá: 26.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 773_4 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi. DT: 50m x 90m, diện tích: 4500m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 773_4 Đường 1, Xã Hòa Phú, Huyện ...

DT: 50m x 90m, diện tích: 4500m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 717_22 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 280m x 360m, diện tích: 100800m2 giá: 300.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 717_22 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, H...

DT: 280m x 360m, diện tích: 100800m2 giá: 300.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 93_30 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 50m, diện tích: 1100m2 giá: 5.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 93_30 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huyệ...

DT: 22m x 50m, diện tích: 1100m2 giá: 5.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 257_16 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 46m x 103m, diện tích: 4738m2 giá: 30.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 257_16 Đường 1, Xã Tân...

DT: 46m x 103m, diện tích: 4738m2 giá: 30.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã P...

DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 765_53 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 80m, diện tích: 2000m2 giá: 7.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 765_53 Đường 1, Xã Tân Phú Trung,...

DT: 25m x 80m, diện tích: 2000m2 giá: 7.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 300_3 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi. DT: 18m x 45m, diện tích: 810m2 giá: 2.8 tỷ

Bán nhà mặt tiền 300_3 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, ...

DT: 18m x 45m, diện tích: 810m2 giá: 2.8 tỷ

Bán nhà mặt tiền 596_39 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 21m x 36m, diện tích: 756m2 giá: 2.750 tỷ

Bán nhà mặt tiền 596_39 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 21m x 36m, diện tích: 756m2 giá: 2.750 tỷ

Bán nhà mặt tiền 35_62 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 58m, diện tích: 1160m2 giá: 8.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 35_62 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Hu...

DT: 20m x 58m, diện tích: 1160m2 giá: 8.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 611_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 15m x 37m, diện tích: 555m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 611_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyệ...

DT: 15m x 37m, diện tích: 555m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 746_8 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 53m x 43m, diện tích: 2279m2 giá: 18.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 746_8 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, ...

DT: 53m x 43m, diện tích: 2279m2 giá: 18.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 15_104 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 24m x 90m, diện tích: 2160m2 giá: 5.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 15_104 Đường 1, Xã Tân...

DT: 24m x 90m, diện tích: 2160m2 giá: 5.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 106_48 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 75m x 55m, diện tích: 4125m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 106_48 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, H...

DT: 75m x 55m, diện tích: 4125m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 245_70 Đường Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 85m x 50m, diện tích: 4250m2 giá: 40.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 245_70 Đường Tỉnh Lộ 7...

DT: 85m x 50m, diện tích: 4250m2 giá: 40.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 136_137 Đường 1, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi. DT: 110m x 107m, diện tích: 11770m2 giá: 61.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 136_137 Đường 1, Xã Th...

DT: 110m x 107m, diện tích: 11770m2 giá: 61.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 65 Đường Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 47m x 180m, diện tích: 8460m2 giá: 29.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 65 Đường Bà Thiên, Xã ...

DT: 47m x 180m, diện tích: 8460m2 giá: 29.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 6_73 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 106m, diện tích: 2650m2 giá: 10.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 6_73 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyệ...

DT: 25m x 106m, diện tích: 2650m2 giá: 10.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_47 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi. DT: 26m x 50m, diện tích: 1300m2 giá: 7.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_47 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, H...

DT: 26m x 50m, diện tích: 1300m2 giá: 7.2 tỷ

Danh sách bất động sản