Bất Động Sản Hot

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã P...

DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 765_53 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 80m, diện tích: 2000m2 giá: 7.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 765_53 Đường 1, Xã Tân Phú Trung,...

DT: 25m x 80m, diện tích: 2000m2 giá: 7.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 300_3 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi. DT: 18m x 45m, diện tích: 810m2 giá: 2.8 tỷ

Bán nhà mặt tiền 300_3 Đường 1, Xã Tân Thạnh Tây, ...

DT: 18m x 45m, diện tích: 810m2 giá: 2.8 tỷ

Bán nhà mặt tiền 596_39 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 21m x 36m, diện tích: 756m2 giá: 2.750 tỷ

Bán nhà mặt tiền 596_39 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 21m x 36m, diện tích: 756m2 giá: 2.750 tỷ

Bán nhà mặt tiền 35_62 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 58m, diện tích: 1160m2 giá: 8.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 35_62 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Hu...

DT: 20m x 58m, diện tích: 1160m2 giá: 8.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 611_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 15m x 37m, diện tích: 555m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 611_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyệ...

DT: 15m x 37m, diện tích: 555m2 giá: 4.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 746_8 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 53m x 43m, diện tích: 2279m2 giá: 18.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 746_8 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, ...

DT: 53m x 43m, diện tích: 2279m2 giá: 18.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 15_104 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 24m x 90m, diện tích: 2160m2 giá: 5.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 15_104 Đường 1, Xã Tân...

DT: 24m x 90m, diện tích: 2160m2 giá: 5.1 tỷ

Bán nhà mặt tiền 106_48 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 75m x 55m, diện tích: 4125m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 106_48 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, H...

DT: 75m x 55m, diện tích: 4125m2 giá: 21.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 245_70 Đường Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 85m x 50m, diện tích: 4250m2 giá: 40.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 245_70 Đường Tỉnh Lộ 7...

DT: 85m x 50m, diện tích: 4250m2 giá: 40.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 136_137 Đường 1, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi. DT: 110m x 107m, diện tích: 11770m2 giá: 61.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 136_137 Đường 1, Xã Th...

DT: 110m x 107m, diện tích: 11770m2 giá: 61.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 65 Đường Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 47m x 180m, diện tích: 8460m2 giá: 29.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2 mặt tiền 65 Đường Bà Thiên, Xã ...

DT: 47m x 180m, diện tích: 8460m2 giá: 29.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 6_73 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 106m, diện tích: 2650m2 giá: 10.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 6_73 Đường 1, Xã Tân An Hội, Huyệ...

DT: 25m x 106m, diện tích: 2650m2 giá: 10.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_47 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi. DT: 26m x 50m, diện tích: 1300m2 giá: 7.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 92_47 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, H...

DT: 26m x 50m, diện tích: 1300m2 giá: 7.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 515_57 Đường 1, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 120m, diện tích: 4800m2 giá: 7.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 515_57 Đường 1, Xã Tân Thạnh Đông...

DT: 40m x 120m, diện tích: 4800m2 giá: 7.9 tỷ

Bán nhà mặt tiền 638_4 Đường 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi. DT: 40m x 55m, diện tích: 2200m2 giá: 20.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 638_4 Đường 1, Xã Phước Vĩnh An, ...

DT: 40m x 55m, diện tích: 2200m2 giá: 20.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 96_35 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 45m, diện tích: 1125m2 giá: 1.850 tỷ

Bán nhà mặt tiền 96_35 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, H...

DT: 25m x 45m, diện tích: 1125m2 giá: 1.850 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2068_39 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 28m, diện tích: 616m2 giá: 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 2068_39 Đường 1, Xã Nhuận Đức, Hu...

DT: 22m x 28m, diện tích: 616m2 giá: 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 18_31 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 47m x 32m, diện tích: 1504m2 giá: 3.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 18_31 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Hu...

DT: 47m x 32m, diện tích: 1504m2 giá: 3.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 508_42 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 42m, diện tích: 840m2 giá: 2.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 508_42 Đường 1, Xã An Nhơn Tây, H...

DT: 20m x 42m, diện tích: 840m2 giá: 2.3 tỷ

Bán nhà mặt tiền 616_5 Đường Tỉnh Lộ 7, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi. DT: 32m x 37m, diện tích: 1184m2 giá: 12.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 616_5 Đường Tỉnh Lộ 7, Xã Thái Mỹ...

DT: 32m x 37m, diện tích: 1184m2 giá: 12.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 1086_9 Đường Tỉnh lộ 15, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi. DT: 45m x 65m, diện tích: 2925m2 giá: 17.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 1086_9 Đường Tỉnh lộ 15, Xã Phú M...

DT: 45m x 65m, diện tích: 2925m2 giá: 17.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 1086_9 Đường 1, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 47m, diện tích: 1034m2 giá: 3.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 1086_9 Đường 1, Xã Tân Phú Trung,...

DT: 22m x 47m, diện tích: 1034m2 giá: 3.6 tỷ

Danh sách bất động sản

Bán nhà mặt tiền 933_9 Đường Quốc Lộ 22, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi. DT: 25m x 55m, diện tích: 1375m2 giá: 6.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 933_9 Đường Quốc Lộ 22, Xã Phước ...

DT: 25m x 55m, diện tích: 1375m2 giá: 6.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 629_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 35m, diện tích: 700m2 giá: 4.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 629_27 Đường 1, Xã Trung An, Huyệ...

DT: 20m x 35m, diện tích: 700m2 giá: 4.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền 729_39 Đường 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi. DT: 20m x 55m, diện tích: 1100m2 giá: 10.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 729_39 Đường 1, Xã Bình Mỹ, Huyện...

DT: 20m x 55m, diện tích: 1100m2 giá: 10.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 791_50 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 26m x 64m, diện tích: 1664m2 giá: 13.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 549_45 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi. DT: 10m x 43m, diện tích: 430m2 giá: 3.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 549_45 Đường 1, Xã Phạm Văn Cội, ...

DT: 10m x 43m, diện tích: 430m2 giá: 3.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 562_18 Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã P...

DT: 22m x 117m, diện tích: 2574m2 giá: 10.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền 603_46 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi. DT: 5m x 26m, diện tích: 130m2 giá: 1.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 603_46 Đường 1, Xã Phú Hòa Đông, ...

DT: 5m x 26m, diện tích: 130m2 giá: 1.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền 658_30 Đường 1, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi. DT: 54m x 17m, diện tích: 918m2 giá: 2.0 tỷ

Bán nhà mặt tiền 658_30 Đường 1, Xã Trung Lập Thượ...

DT: 54m x 17m, diện tích: 918m2 giá: 2.0 tỷ

Xem tất cả